Lợi Ích Bảo Vệ Pháp Lý Từ Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu

0

Đăng ký nhãn hiệu (Register trademark in Vietnam) là quá trình pháp lý mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu một biểu tượng, tên thương hiệu, slogan, hoặc ký hiệu đặc trưng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ đối với những yếu tố này. Thông qua việc đăng ký, người chủ sở hữu nhãn hiệu được cấp một chứng chỉ chứng nhận của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức chuyên trách, chứng minh rằng những yếu tố này là của họ và họ có quyền sử dụng mà không sợ bị người khác vi phạm.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu có thể thực hiện thông qua cơ quan đăng ký nhãn hiệu hoặc văn phòng bảo hộ trí tuệ tương ứng ở mỗi quốc gia. Dưới đây là một số điểm quan trọng về đăng ký nhãn hiệu:

 1. Bảo Vệ Quyền Sở Hữu:
  • Đăng ký nhãn hiệu mang lại quyền sở hữu và kiểm soát đối với yếu tố đó, ngăn chặn người khác sử dụng hoặc sao chép nó mà không có sự cho phép.
 2. Bảo Vệ Thương Hiệu:
  • Nhãn hiệu là một phần quan trọng của thương hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu giúp bảo vệ uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
 3. Ngăn Chặn Giả Mạo:
  • Đăng ký nhãn hiệu cung cấp phương tiện pháp lý để ngăn chặn việc giả mạo sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.
 4. Tạo Điểm Nhận Diện:
  • Nhãn hiệu là một cách để khách hàng nhận biết và liên kết với sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 5. Chia Sẻ và Bán Quyền:
  • Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chia sẻ hoặc bán quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác, tạo ra nguồn thu nhập từ việc cấp phép.
 6. Hiệu Quả Trong Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế:
  • Đăng ký nhãn hiệu giúp bảo vệ quyền trong quá trình giao dịch thương mại quốc tế, làm tăng tính hiệu quả của thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu thường bao gồm việc nghiên cứu trước đăng ký, điều chỉnh nhãn hiệu để đảm bảo nó không trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký, và nộp đơn đăng ký cùng với các phí liên quan. Sau khi được chấp nhận, nhãn hiệu sẽ được cấp chứng chỉ xác nhận và bảo vệ pháp lý.

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu


Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2020 và Điều 12 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT. Theo đó, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Thời gian thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 03 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 09 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Như vậy, tổng thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 12 tháng.

Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn do một số nguyên nhân sau:

 • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu không hợp lệ: Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có văn bản yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ có thể kéo dài từ 01 đến 03 tháng.
 • Có đơn yêu cầu thông báo kết quả thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Nếu có đơn yêu cầu thông báo kết quả thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, thời gian thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ kéo dài thêm 03 tháng.

Để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đầy đủ, hợp lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *